[TÀI CHÍNH NUÔI EM] Hoàn thành gửi tiền đợt 2 – 1 tỷ đồng cho HUYỆN NẬM PỒ.

[TÀI CHÍNH NUÔI EM] Hoàn thành gửi tiền đợt 2 – 1 tỷ đồng cho HUYỆN NẬM PỒ.
Theo công văn Số 1056/CV-PGDĐT ngày 5/11/2019
Số tiền chuyển đợt 1: 500 triệu đồng theo công văn số 774/CV-PGDĐT ngày 9/9/2019.
http://nuoiem.com

Văn bản của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Nậm Pồ.
Văn bản của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Nậm Pồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *