Sáng mai, khi tỉnh dậy, em sẽ tặng 4500 anh chị Nuôi Em một món quà, đó là câu chuyện làm thế nào gần 330 điểm trường chúng ta nuôi cơm sẽ có 330 bình lọc nước

Sáng mai, khi tỉnh dậy, em sẽ tặng 4500 anh chị Nuôi Em một món quà, đó là câu chuyện làm thế nào gần 330 điểm trường chúng ta nuôi cơm sẽ có 330 bình lọc nước ? đảm bảo các em được uống nước sạch hơn, bớt lo bệnh đường ruột hơn, đỡ phải nhắm mắt uống nguồn nước “vàng khè”.

Bình lọc gốm được đóng hộp vận chuyển.
Giấy ủy nhiệm chi.
Làm thế nào để vận chuyển lên tận nơi, làm thế nào để giá bình rẻ đi tận hơn 30%, làm thế nào để tiết kiệm hơn 30 triệu tiền vận chuyển ?, là một câu chuyện khá không dài, và đáng yêu :3.
Làm thế nào để chúng ta không phải góp thêm 1 đồng nào vẫn có hơn 130,000,000 để mua 330 bình nước này, hihi em đã giải quyết xong rồi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *