Hồi đưa VOV2 lên làm chương trình phát mùng 2 Tết ?

Nhà em ở lưng đồi..
Mẹ cười bên rương ngô…
Tặng các em một điểm trường
Tặng các em một bộ năng lượng gió mặt trời
Tặng các em hàng trăm bữa ăn ấm nóng
Lần đầu mấy bé thấy đàn hát…

https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.803827793416614/803826136750113
https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.803827793416614/803827073416686
https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.803827793416614/803827220083338
https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.803827793416614/803827390083321
https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.803827793416614/803827496749977

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *