GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRAO THI ĐUA “NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT”

Sáng sớm nhận được sách “sách này không bán” hi.
Cảm ơn Tp. Hà Nội đã có giấy mời tham dự Hội Nghị ngày 10.10.2022 này.
Cảm ơn BTC đã có một bài viết khá dài và chi tiết về Trung và các dự án trong cuốn Những bông hoa Đẹp tập XXVIII của Nhà xuất bản Hà Nội.
Tiếc là đoạn nói về bữa ăn lại lệch số quá lớn số đúng là hơn 10 triệu bữa, trong bài ghi vài chục nghìn hihi, chục nghìn là số lượng học sinh.
Nhưng tổng thể vẫn là những sự ghi nhận đáng quý và lại là cách lan tỏa nhiều hơn tới cộng đồng, bằng cách này nay cách khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *