Dự án Sức mạnh 2000 xây trường ở Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 26 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 439,700,000 VNĐ Dự án Sức mạnh 2000 xây trường ở Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 26 NĂM HỌC 2020 – 2021.
Cụ thể,
1. Điểm trường Mầm non Huổi Khon 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên: 175,000,000 VNĐ
2. Điểm trường Thẩm Mỹ B xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 140,000,000 VNĐ
3. Tiểu học Mường Bám II, điểm trường Bôm KhamKham, huyện Thuận Châu, Sơn La: 180,000,000 VNĐVNĐ
4. Mầm non Huổi Đanh, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, Điện Biên: 84,700,000 VNĐ
————————————————————————————————————————
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 19,454,994,500 VNĐ, trong đó
Xây trường 7,207,420,000 VNĐ,
Nuôi em 11,299,387,500 VNĐ
và các Dự án khác 948,187,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3s5hxHX
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/3gHEvTy
Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/3aSx08L
Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3tjkXaZ
Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/3hmu8VB
Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/3y37Eil
Báo cáo tài chính số 25: https://bit.ly/3eOgrNo
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *