Dự án SM2000 xây trường, xây cầu – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 20 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản 750,440,000 VNĐ Dự án SM2000 xây trường, xây cầu – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 20 NĂM HỌC 2020 – 2021.
Cụ thể,
1. Cầu thôn Tr’lee Quảng Nam: 82,440,000 VNĐ
2. Mầm non Nậm Dịch, trường mầm non Bản Péo, huyện Hoàng Su Phìn, Hà Giang: 98,000,000 VNĐ
3. Năm điểm trường tại Điện Biên (Điểm trường mầm non bản Nộc Cốc, điểm trường Nậm Nhừ COn N2, điểm trường Huổi Chá, điểm trường Nậm Chua 3, điểm trường Nậm Khum): 540,000,000 VNĐ
4. Điểm trường Củ Sát, huyện Thuận Châu, Sơn La: 30,000,000 VNĐ.
——————————————————————————————————-
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 14,850,686,500 VNĐ, trong đó
Xây trường 5,790,720,000 VNĐ,
Nuôi em 8,196,979,500 VNĐ
và các Dự án khác 862,987,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Báo cáo tài chính số 13: http://bit.ly/3bhdl1D
Báo cáo tài chính số 14: http://bit.ly/30vzynN
Báo cáo tài chính số 15: http://bit.ly/3rPBWS2
Báo cáo tài chính số 16: http://bit.ly/3rVhVtF
Báo cáo tài chính số 17: http://bit.ly/38W2hXl
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/3vYOEk7
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/3s5hxHX
Chi tiết xem tại: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *