Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 2 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 02 NĂM HỌC 2022 – 2023

Chuyển khoản 4,711,251,800đ (Bốn tỷ bảy trăm mười một triệu hai trăm năm mốt nghìn tám trăm đồng) – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 2 năm học 2022-2023 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 02 NĂM HỌC 2022 – 2023.
1. Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên: 652,905,400đ
2. Huyện Nậm Pồ, Điện Biên: 1,148,656,000đ
3. Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên: 821,905,800đ
4. Huyện Hà Quảng, Cao Bằng: 57,519,500đ
5. Huyện Tủa Chùa, Điện Biên: 819,825,000đ
6. Huyện Mường Nhé, Điện Biên: 868,518,100đ
7. Huyện Đăk Đoa, Tây Nguyên: 206,584,000đ
8. Huyện Kon Plong, Tây Nguyên: 135,338,000đ
Báo cáo tài chính số 01: http://bit.ly/3WdUdaH
Tổng hợp báo cáo tài chính 2022 – 2023: http://bit.ly/3j31v2t

Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *