Chuyển khoản 87,170,000 đồng tiền Nuôi em ở Tiểu học Cư MLan, huyện Ea Súp, tỉnh Daklak – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 11 NĂM HỌC 2020 – 2021

Cụ thể,

1. Số kinh phí còn tồn tháng 11 chuyển sang tháng 12 năm học 2020-2021: 39.990.000 đồng

2. Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến thực hiện chi tiêu ăn tháng 12/2020 và tháng 01/2021 là: 66.470.000 + 60.690.000 – 39.990.000 = 87.170.000 đồng

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *