CHUYỂN KHOẢN 790,000,000 đồng tiền Nuôi em tháng 9,10 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 04 NĂM HỌC 2020 – 2021

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Chi tiết dự án: nuoiem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *