Chuyển khoản 4,586,565,800đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 3 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 10 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 4,586,565,800đ – Dự án Nuôi Em chuyển khoản đợt 3 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 10 NĂM HỌC 2021 – 2022.
1. Huyện Nậm Pồ, Điện Biên: 1,491,026,000đ
2. Huyện Hà Quảng, cao Bằng: 50,000,000đ
3. Mầm non Thạch Lâm, Cao Bằng: 389,810,000đ
4. Huyện Điện Biên, Điện Biên: 122,961,000đ
5. Tiểu học Thạch lâm, Cao Bằng: 67,320,000đ
6. Huyện Mường Nhé, Điện Biên: 942,565,000đ
7. Huyện Mường Chà, Điện Biên: 1,522,883,800đ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Báo cáo tài chính số 03: https://bit.ly/3wVE6my
Báo cáo tài chính số 04: https://bit.ly/3FWBokd
Báo cáo tài chính số 05: https://bit.ly/3p5yjbK
Báo cáo tài chính số 06: https://bit.ly/3psILuo
Báo cáo tài chính số 07: https://bit.ly/3n4Sllf
Báo cáo tài chính số 08: https://bit.ly/3Gg3Ein
Báo cáo tài chính số 09: https://bit.ly/3I2ONby
Báo cáo tài chính số 10: https://bit.ly/3oaTNTY
Tổng số tiền đã gửi tính đến thời điểm hiện tại: 13,730,729,400VNĐ, trong đó
Xây trường 2,184,579,000 VNĐ,
Nuôi em 10,530,080,400 VNĐ
và các Dự án khác 1,066,070,000 VNĐ.
( chưa kể các khoản tiền chuyển thẳng vào stk của Trung tâm tình nguyện Quốc Gia ).
Tổng hợp báo cáo tài chính 2021 – 2022: https://bit.ly/3nrWHDI
Tổng hợp báo cáo tài chính 2020 – 2021: http://bit.ly/30UdxyQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *