Chuyển khoản 364,162,500 VNĐ – Dự án sức mạnh 2000 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 02 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 364,162,500 VNĐ – Dự án sức mạnh 2000 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 02 NĂM HỌC 2021 – 2022.
Cụ thể,
1. Điểm trường bản Háng Sua, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên: 75,000,000 VNĐ
2. Điểm tiểu học Na Bả, tỉnh Thái Nguyên: 95,700,000 VNĐ
3. Nhà Hạnh phúc em Thị Loai, tỉnh Bình Thuận: 30,000,00 VNĐ
4. Nhà Hạnh phúc em Thào Thị Dinh, tỉnh Yên Bái: 24,000,00 VNĐ
5. Nội trú TH & THCS Đăk Smar, tỉnh Gia Lai: 139,462,200 VNĐ
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/3Cdb2Iv
Chi tiết dự án: http://sucmanh2000.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *