Chuyển khoản 140,000,000 đồng lắp 4 bộ bếp đun tự sinh nước nóng tại Hà Giang – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 13 NĂM HỌC 2020 – 2021.

1. Trường bán trú tiểu học Pố Lồ, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang
2. Trường THCS Pố Lồ, xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang
3. Trường TH Bản Nhùng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang
4. Trường tiểu học bán trú Nậm Ty, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phìn, Hà Giang
Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/37My9Mz
Báo cáo tài chính số 02: https://bit.ly/37L6dsw
Báo cáo tài chính số 03: http://bit.ly/2WHGpIS
Báo cáo tài chính số 04: http://bit.ly/3oyACRT
Báo cáo tài chính số 05: http://bit.ly/38xUj6R
Báo cáo tài chính số 06: http://bit.ly/3sjsI1j
Báo cáo tài chính số 07: http://bit.ly/2XVA3pU
Báo cáo tài chính số 08: http://bit.ly/2Maz3vr
Báo cáo tài chính số 09: http://bit.ly/3iMQpuC
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/3iWOXWr
Báo cáo tài chính số 11: http://bit.ly/3rpjoHI
Báo cáo tài chính số 12: http://bit.ly/2MCLQXR
Chi tiết dự án: http://bedutusinuno.nuoiem.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *