Chuyển khoản 132,800,000 VNĐ – Dự án Bếp gas công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 01 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Chuyển khoản 132,800,000 VNĐ – Dự án Bếp gas công nghiệp – BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 01 NĂM HỌC 2021 – 2022.

Cụ thể
Huyện Mường Nhé 10 bếp gas, 10 bình gas: 14,000,000 VNĐ
Huyện Mường Chà 20 bếp gas, 20 bình gas: 30,000,000 VNĐ
Tiểu học Thạch Lâm, Cao Bằng 11 bếp gas, 11 bình gas: 14,300,000 VNĐ
Huyện Tủa Chùa 20 bếp gas, 20 bình gas: 29,000,000 VNĐ
Huyện Điện Biên Đông 20 bếp gas, 20 bình gas: 29,000,000 VNĐ
Huyện Mường Ảng 11 bếp gas, 11 bình gas: 16,500,000 VNĐ

 

Báo cáo tài chính số 01: https://bit.ly/3AQMzIb

Chi tiết dự án: https://bepgascongnghiep.nuoiem.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *