Các con điểm trường Nậm Pan bữa ăn cuối trước khi được sang trường mới.

Tôi mời các bạn ăn cơm
Con mời thầy cô ăn cơm ( đại từ nhân xưng của các con chỉ có thầy cô, chưa biết anh chị ?)
Các con điểm trường Nậm Pan bữa ăn cuối trước khi được sang trường mới.
(Trường này học nhờ, trường cũ xuống cấp quá đã đóng cửa vì sử dụng nguy hiểm và giờ đã được dự án Ánh Sáng Núi Rừng xây dựng) heeeee
https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.787520151714045/787470765052317
https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.787520151714045/787474191718641
https://www.facebook.com/100013682012443/videos/pcb.787520151714045/787478941718166

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *