Báo cáo tài chính số 26 – Tất toán 2,568,541,100 đồng tiền Nuôi em năm học 2019-2020 tại 3 huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Báo cáo tài chính số 26 – Tất toán 2,568,541,100 đồng tiền Nuôi em năm học 2019-2020 tại 3 huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Cụ thể,
Mường Nhé: 773,585,000 đồng
Điện Biên Đông: 379,740,600 đồng
Nậm Pồ: 1,415,215,500 đồng
Báo cáo tài chính số 1: https://bit.ly/33kwNER
Báo cáo tài chính số 2: https://bit.ly/34fjWV
Báo cáo tài chính số 3: https://bit.ly/2XIu7zi
Báo cáo tài chính số 4: https://bit.ly/2OdB9sM
Báo cáo tài chính số 5: https://bit.ly/2ZDklQ9
Báo cáo tài chính số 6: https://bit.ly/36c7NS5
Báo cáo tài chính số 7: http://bit.ly/32FNBHE
Báo cáo tài chính số 8: http://bit.ly/3999bGV
Báo cáo tài chính số 9: http://bit.ly/3ag8tYA
Báo cáo tài chính số 10: http://bit.ly/39IxF9Y
Báo cáo tài chính số 11: https://bit.ly/2Vpk1TB
Báo cáo tài chính số 12: https://bit.ly/2XiKHYE
Báo cáo tài chính số 13: https://bit.ly/2zHlxJj
Báo cáo tài chính số 14: https://bit.ly/30NAzJg
Báo cáo tài chính số 15: https://bit.ly/3hE7uWH
Báo cáo tài chính số 16: https://bit.ly/2ZhLhp0
Báo cáo tài chính số 17: https://bit.ly/2BJJa4R
Báo cáo tài chính số 18: https://bit.ly/2DqpUdD
Báo cáo tài chính số 19: https://bit.ly/307zdah
Báo cáo tài chính số 20: https://bit.ly/399haEN
Báo cáo tài chính số 21: https://bit.ly/2WsMfOt
Báo cáo tài chính số 22: https://bit.ly/3fS2s7B
Báo cáo tài chính số 23: https://bit.ly/30lnN3P
Báo cáo tài chính số 24: https://bit.ly/32dCSUK
Báo cáo tài chính số 25: https://bit.ly/32tMZ9t

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *