BÁO CÁO TÀI CHÍNH SỐ 01 NĂM HỌC 2020 – 2021

Chuyển khoản tạm ứng lần 1: 92,000,000 đồng về việc chuyển 480 bình lọc nước gốm đến các điểm thuộc Dự án Nuôi Em
Số bình lọc đã chuyển tổng 375 bình đến 5 tỉnh: Mường Chà (Điện Biên), Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *