20h20 ngày 26/12/2020 tới, Nhóm Tình nguyện Niềm Tin vinh dự nhận giải thưởng Môi trường Việt Nam của Bộ tài nguyên Môi Trường và Lãnh đạo Đảng, nhà nước.

Lần này cũng là lần đầu tiên Core team ( trừ tớ – Hoàng Hoa Trung ) được gặp mặt lãnh đạo Đảng – nhà nước.

Sau gần 12 năm nỗ lực “đồng nát” gây quỹ, cũng là “đồng nát” bảo vệ môi trường: Nhặt gốm hỏng lỗi, chôn dưới đất bán gây quỹ, bán đất phù sa sông Hồng để trồng cây, gom ve chai giấy vụn gây quỹ hay Dũng Sĩ Bạt – Gom bạt sự kiện che điểm trường nát khỏi gió mưa, Em Sỏi và Trường – biến sỏi vô tri thành nghệ thuật gây quỹ xây trường. Nỗ lực xây trường bằng gạch không nung hay gạch tự sản xuất bằng đất địa phương tại chỗ…

Toàn bộ giải thưởng sẽ được dùng để cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần cho các bạn core team – những người đã luôn nỗ lực không mệt mỏi suốt 1 thập kỉ vừa qua.
Vui mừng chia sẻ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *