Thông tin nhà tài trợ:

Tổng kinh phí xây dựng là 230.000.000 VND

Upload Image...

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

Điểm trường MN Bản Huồi Pún, MN Mỹ Lý 1, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Đây là cách chúng tôi xây!