Thông tin tài trợ

Tài trợ lắp bếp: Nguồn góp lẻ

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Huyen My – 0911498xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN167 - Điểm Tìa Khí - PTDTBT TH Tủa Sín Chải - Lai Châu

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS ĐIỂM TÌA KHÍ                     Trường PTDTBT TH Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ

 1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường Tìa Khí là 20 km 
 2. Dân tộc của điểm bản Tìa Khí là: H’Mông.
 3. Có 78 hộ dân với 278 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  89 % hộ nghèo.

 1. Có 19 học sinh, lớp 1;2
 2. Điểm trường có từ năm: 1994.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Bếp gỗ tạm, lợp bằng danh, đun củi. 
 4. Điểm trường này được được xây phòng học kiên cố, nhưng không có bếp, không nhà công vụ. 

 8 .Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Bếp tạm

 1. Hình ảnh mới nhất: …. ảnh

– Ảnh bếp  điểm Tìa Khí

– Ảnh bếp toàn cảnh góc phải / hoặc trái

– Ảnh ngoài của bếp

– Ảnh trong bếp

Toàn cảnh của điểm trường và lớp học  

 1. Ảnh kèm theo
 2. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0355805398, giáo viên chủ nhiệm: ‘0399284440, trưởng bản: ”0347854113, Phòng GD&ĐT: 0961022686.
 3. Phòng giáo dục huyện chưa hỗ trợ.
 4. Có 02 thầy cắm bản. 

Đề xuất: 01 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.                                                                              

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Dương Công Thảnh