Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Tống Á Hiên – 0974062xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN165 - Điểm Thành Chử - PTDTBT TH Tủa Sín Chải - Lai Châu

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS ĐIỂM THÀNH CHỬ                     Trường PTDTBT TH Tủa Sín Chải huyện Sìn Hồ

 1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường Thành Chử là 18 km 
 2. Dân tộc của điểm bản Thành Chử là: H’Mông.
 3. Có 101 hộ dân với 589 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  89 % hộ nghèo.

 1. Có 44 học sinh, lớp 1;2
 2. Điểm trường có từ năm: 1992.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Bếp gỗ tạm, lợp bằng danh, đun củi. 
 4. Điểm trường này được được xây phòng học kiên cố, nhưng không có bếp, không nhà công vụ. 

8.Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Bếp tạm

 1. Hình ảnh mới nhất: …. ảnh

– Ảnh bếp  điểm Thành Chử

– Ảnh bếp toàn cảnh góc phải / hoặc trái

– Ảnh ngoài của bếp

– Ảnh trong bếp

– Ảnh bếp củi thầy cô đang sử dụng

Toàn cảnh của điểm trường và lớp học  

 1. Anh kèm theo
 2. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0355805398, giáo viên chủ nhiệm: ‘0327934482, trưởng bản: ‘0355805398, Phòng GD&ĐT: 0961022686.
 3. Phòng giáo dục huyện chưa hỗ trợ.
 4. Có 02 thầy cắm bản. 

Đề xuất: 01 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.                                                                              

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Dương Công Thảnh