Thông tin tài trợ

Được góp lẻ trên website:
https://bepgascongnghiep.nuoiem.com/

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN151 - Điểm trường Lũng Pìao - TH Mông Ân - Cao Bằng

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS ĐIỂM LŨNG PIÀO                     Trường TH Mông Ân

 1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường Lũng Piào là 10 km (trong đó 10 km đường dân sinh)
 2. Dân tộc của điểm bản Lũng Piào là: H’Mông.
 3. Có 45 hộ.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  90 % hộ nghèo.

 1. Có 42 học sinh, trong đó có 17 học sinh trong dự án nuôi em.
 2. Điểm trường có từ năm: Trên 10 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Bếp gỗ đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo để nấu ăn cho trẻ
 4. Điểm trường này được xây dựng lớp học  kiên cố nhưng chưa được xây bếp mà dùng bếp tạm.
 5. Điểm này chưa được lắp điện và có nước sinh hoạt.
 6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Bếp đã xuống cấp nghiêm trọng
 7. Hình ảnh mới nhất: 06 ảnh

– Ảnh bếp toàn cảnh mặt trước

Ảnh mặt trước của bếp

Ảnh trong bếp

Ảnh góc trái của bếp

Toàn cảnh của bếp

 1. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0949855151,giáo viên chủ nhiệm:0374681201, trưởng bản: 0832747737, Phòng GD&ĐT: 0968020442.
 2. Điểm trường  có học sinh bị khuyết tật.
 3. Cô giáo có cắm bản. 

Đề xuất: 1 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.