Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Thanh Nguyễn – 0346769xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN148 - Điểm Trường Phiêng Mẹng A - TH Mông Ân - Cao Bằng

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS 

ĐIỂM TRƯỜNG PHIÊNG MẸNG A                    

                                   Trường TH Mông Ân

 1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường chính là 03 km 
 2. Dân tộc của điểm trường Phiêng Mẹng A: H’Mông
 3. Có 140 hộ dân với 794 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  100 % hộ nghèo.

 1. Có 77 Học sinh, trong đó có 22 học sinh trong dự án nuôi em
 2. Điểm trường có từ năm: Trên 14 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Bếp chôn cột tạm thời.
 4. Điểm trường này chưa có nhóm từ thiện Quỹ phát triển giáo dục xây dựng lớp học bán kiên cố nhưng chưa có nhà bếp mà dùng bếp chôn cột tạm thời.
 5. Điểm này đã được lắp điện và có nước sinh hoạt.
 6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Bếp đã xuống cấp nghiêm trọng
 7. Hình ảnh mới nhất: 04 ảnh

– Ảnh bếp toàn cảnh mặt trước

– Ảnh bếp toàn cảnh góc phải / hoặc trái

– Ảnh ngoài của bếp

– Ảnh mặt sau của bếp

Toàn cảnh của điểm trường và lớp học  

 1. Số điện thoại của hiệu trưởng:0949855151,GVCN Lớp1: 0395356370, : Lớp 2:869105592: Lớp3: 0399425265,Lớp 4:0333935889;Lớp 5:0985725982 Phòng GD&ĐT: 0914835434.
 2. Phòng giáo dục huyện chưa  có hỗ trợ được xoong nồi, chảo, bát, đũa, thìa cho học sinh. 
 3. Điểm trường có 02 học sinh bị khuyết tật và không có bệnh hiểm nghèo.
 4. Cô giáo có cắm bản. 

Đề xuất: 1 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.

                                                                              

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                                            Nông Thị Sương