Thông tin tài trợ

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Vũ Thanh Tỉnh – 0986267xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN147 - Điểm trường chính 2 - TH Mông Ân - Cao Bằng

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS ĐIỂM ĐON SÀI                     Trường tiểu học Mông Ân  huyện Bảo Lâm

 1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường Đon Sài là 6 km 
 2. Dân tộc của điểm bản Đon Sài là: H’Mông.
 3. Có 80 hộ dân với 443 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  100 % hộ nghèo.

 1. Có 75 học sinh, trong đó 19 học sinh trong dự án nuôi em.
 2. Điểm trường có từ năm: Trên 10 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Bếp gỗ đã xuống cấp trầm trọng không đảm bảo để nấu ăn cho trẻ
 4. Điểm trường này được nhóm từ thiện Quỹ phát triển giáo dục xây dựng lớp học bán kiên cố nhưng chưa được xây bếp mà dùng bếp tạm
 5. Điểm này đã được lắp điện và có nước sinh hoạt.
 6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Bếp đã xuống cấp nghiêm trọng
 7. Hình ảnh mới nhất: 06 ảnh

– Ảnh bếp toàn cảnh mặt trước

– Ảnh bếp toàn cảnh góc phải / hoặc trái

– Ảnh ngoài của bếp

– Ảnh trong bếp

Toàn cảnh của điểm trường và lớp học  

 1. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0949855151, giáo viên chủ nhiệm: 0948174486 trưởng bản: 0373721334, Phòng GD&ĐT: .
 2. Điểm trường có học sinh bị khuyết tật 
 3. Cô giáo có cắm bản. 

Đề xuất: 2 bếp gas công nghiệp và 2  bình gas.

                                                                              

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG