Thông tin tài trợ

Được góp lẻ trên website:
https://bepgascongnghiep.nuoiem.com/

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN143 - Điểm trường Khuổi Qua - TH&THCS Tân Việt - Cao Bằng

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS ĐIỂM KHUỔI QUA                     Trường TH& THCS Tân Việt Huyện Bảo Lâm Tỉnh Cao Bằng

 1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường Khuổi Qua là 08 km đường dân sinh
 2. Dân tộc của điểm bản Khuổi Qua là: Mông.
 3. Có 51 hộ dân với 259 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương, 90% hộ nghèo.

 1. 19 học sinh .
 2. Điểm trường có từ năm: Trên 15 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Sử dụng lớp học làm bếp ăn.
 4. Điểm trường này không có bếp ăn, sử dụng lớp học không sử dụng đến để làm bếp.
 5. Điểm này chưa được lắp điện và chưa có nước sinh hoạt.
 6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Sử dụng lớp học không sử dụng đến để làm bếp ăn.
 7. Hình ảnh mới nhất: 04 ảnh

Ảnh bên trong lớp học sử dụng làm bếp ăn

– Ảnh bên ngoài của bếp ăn

Toàn cảnh của điểm trường và lớp học  

 1. Video toàn cảnh trường, video bếp đun của thầy cô, video học sinh đang học…
 2. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0988851646, giáo viên chủ nhiệm: 0962374445, 0365024396 

trưởng bản: 0968894415, 

Phòng GD&ĐT: 0968020442.

 1. Phòng giáo dục huyện đã có hỗ trợ được nồi, chảo cho học sinh. 
 2. Điểm trường có 1 học sinh bị khuyết tật.
 3. Cô giáo có cắm bản. 

Đề xuất: 1 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.

                                                                              

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG