Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Hán Thị Thu Hiền – (+82) 10-8254-xxxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN134 - Điểm trường Khau Ràng - TH Nà Thằn - Cao Bằng

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP ĐIỂM KHAU RÀNG                    Trường TH Nà Thằn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

 1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường chính là 4 km đường núi
 2. Dân tộc của điểm Khau Rang 100% là: H’Mông.
 3. Có 155 hộ dân với 885 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  90 % hộ nghèo.

 1. Có 128 học sinh 
 2. Điểm trường có từ năm: Trên 10 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Bếp dựng tạm
 4. Điểm này đã được lắp điện và có nước sinh hoạt.
 5. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường chính: Bếp dựng tạm cạnh hiên
 6. Hình ảnh mới nhất: 03 ảnh

– Ảnh bếp toàn cảnh mặt trước

– Ảnh bếp toàn cảnh góc phải / hoặc trái

– Ảnh bên trong của bếp

 1. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0914810112
 2. Điểm trường không có 1 học sinh bị khuyết tật, 1 HS bị bệnh hiểm nghèo. 
 3. Bếp được dựng tạm nhưng đã xuống cấp.

Đề xuất:  xin 2 bếp gas công nghiệp và 2 bình gas.

                                                                              

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      Hoàng Văn Biên