Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Nguyễn Diệu Linh – 0989121xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN086 - Điểm trường Pá Khôm - Trường Mầm Non Nà Nhạn - Thành Phố Điện Biên - Tỉnh Điện Biên


MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS

Trường mầm non xã Nà Nhạn- Thành phố Điện Biên 

Điểm Trường Pá Khôm

 1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường khoảng 20 km 
 2. Dân tộc của điểm bản Pá Khôm thuộc Trường Mầm Non xã Nà Nhạn gồm: Dân tộc H’Mông và dân tộc Thái
 3. Có 63 hộ dân với 357 nhân khẩu.
 4. Trình độ dân trí còn thấp. 
 5. Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương, làm ruộng với   12,7% hộ nghèo.
 6. Có 42 học sinh gồm: 1 lớp nhà trẻ với: 12 học sinh, 1 lớp ghép 3 + 4 tuổi: 17 học sinh, 1 lớp MGL: 13 học sinh
 7. Điểm trường có từ năm: Trên 10 năm.
 8. Tình trạng cơ sở vật chất: Đã có bếp ăn lợp bằng tấm lợp, được nấu bằng củi
 9. Điểm trường này được được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên xây dựng, từ 1/1/2022 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ.
 10. Điểm Trường Pá Khôm được lắp điện và có nước sinh hoạt.
 11. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Còn khó khăn
 12. Hình ảnh mới nhất: 05 ảnh