Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Lê Thị Thùy Linh– 0966023xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN083 - Điểm trường Huổi Chổn - Trường Mầm Non Nà Nhạn - Thành Phố Điện Biên - Tỉnh Điện Biên


  1. Điểm Trường Huổi Chổn
  2. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường là 10 km 
  3. Dân tộc của điểm bản Huổi Chổn  thuộc trường Mầm Non xã Nà Nhạn là: H’Mông.
  4. Có 29 hộ dân với 160 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  27,6% hộ nghèo.

  1. Có 28 học sinh gồm: 1 lớp nhà trẻ với: 9 học sinh, 1 lớp ghép 3 độ tuổi: 19 học sinh
  2. Điểm trường có từ năm: Trên 10 năm.
  3. Tình trạng cơ sở vật chất: Đã có bếp ăn lợp bằng tấm tôn, được nấu bằng củi
  4. Điểm trường này được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên  xây dựng nay thuộc phòng Giáo dục Thành Phố Điện Biên Phủ.
  5. Điểm Trường Huổi Chổn chưa được lắp điện và có nước sinh hoạt.
  6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Còn khó khăn