Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Đinh Mai Chi – 0889885xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN081 - Điểm trường Pa Pốm - Trường Mầm Non Thanh Minh - Thành Phố Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS

Trường mầm non Thanh Minh – TP Điện Biên Phủ

  1. Điểm trường bản Pa Pốm:
  2. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường Pa Pốm 3 km
  3. Dân tộc của điểm bảnPa Pốm thuộc trường Mầm Non Thanh Minh là: H’Mông.
  4. Có 44 hộ dân với 209 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm ruộng nương,đa số các hộ gia đình khó khăn .

  1. Có 50 học sinh gồm: Có 1 lớp nhà trẻ và 1 lớp Mẫu giáo ghép.
  2. Điểm trường có từ năm: Trên 20 năm.
  3. Tình trạng cơ sở vật chất: Chưa có bếp để sử dụng đang đun nấu bằng củi.

7.Điểm trường này được phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ xây dựng. Chưa có bếp Ga để sử dụng;

  1. Điểmnày chưa được lắp nước sinh hoạt.
  2. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Đun bằng củi