Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Nguyễn Công Tâm – 0908806xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN079 - Điểm trường Kê Kênh - Trường Mầm Non Họa Mi - Thành Phố Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GA

Điểm trường Kê Nênh

  1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường 3 km (trong đó 3 km đường dân sinh)
  2. Dân tộc của điểm bản Kê Nênh thuộc trường Mầm Non Họa Mi là: H’Mông.
  3. Có 70 hộ dân với 341 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  đa số hộ dân khó khăn.

  1. Có 22 học sinh gồm: Ghép nhà trẻ và mẫu giáo.
  2. Điểm trường có từ năm: 2010. Trên 12 năm.
  3. Tình trạng cơ sở vật chất: Đã có bếp sử dụng, chưa có bếp ga.
  4. Điểm trường này được phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ xây dựng. 
  5. Điểm này được lắp điện và có nước sinh hoạt.
  6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Tạm ổn