Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Nguồn góp lẻ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: NTT Phan Thanh Trĩu – 0852989xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN073 - Điểm trường Chan I - Trường TH Mường Đăng - Mường Ảng - Điện Biên

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS

ĐIỂM CHAN I, MƯỜNG ĐĂNG

 1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường 6 km 
 2. Dân tộc của điểm Chan I là: HMông
 3. Có 67  hộ dân với  338 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp

3.2 Nghề nghiệp của người dân chủ yếu làm nương:  25 % hộ nghèo,  16% hộ cận nghèo.

 1. Có 28 học sinh gồm: 2 lớp, lớp 1,2
 2. Điểm trường có từ năm 2002 :21 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Đang sử dụng bếp tại phòng ở giáo viên.
 4. Điểm trường này được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Ảng xây dựng. 
 5. Điểm này đã được lắp điện tháng 08 năm 2006  nước sinh hoạt vẫn nhờ ở hộ dân.
 6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường:
 7. Hình ảnh mới nhất: 05 ảnh

-Toàn cảnh của điểm trườngvà lớphọc

– Ảnh nhà bếp:

 1. Video toàn cảnh trường, video bếp đun của thầy cô, video học sinh đang học…
 2. Số điện thoại của Hiệu trưởng: Đặng Thị Thúy : 0367545855, giáo viên chủ nhiệm: Lý A Thào: 0869 2074171, Quàng Vănn Thành 0344596498 trưởng bản : Lý A Bìa 0377756049, Phòng GD&ĐT: Đc Nguyễn Đức Quang – ĐT: 0349060323 Trưởng phòng GD.
 3. Thầy  giáo có cắm bản. 

Đề xuất: 1 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG