Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Đinh Viết Hoàng – 0976471xxx
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN040 - Hô Củng - TH Chà Tở - Nậm Pồ - Điện Biên

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS

Điểm trường: Hô Củng trường PTDTBT Tiểu học Chà Tở

 1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường 22 km 
 2. Dân tộc của điểm Hô Củng là: HMông 
 3. Có 130 hộ dân với 728 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp

3.2 Nghề nghiệp của người dân chủ yếu làm nương: 100 % hộ nghèo.

 1. Có 28 học sinh gồm: 1 lớp 1
 2. Điểm trường có từ năm 2000: 23 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Đang sử dụng bếp tạm bằng gỗ lợp tôn.
 4. Điểm trường này được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà xây dựng ( Nhà gỗ cũ). Phòng giáo dục Đào tạo Nậm Pồ đầu tư nhà lớp học kiên cố mới năm 2020.
 5. Điểm này đã được lắp điện và có nước sinh hoạt.
 6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường:
 7. Hình ảnh mới nhất: 05 ảnh

– Toàn cảnh của điểm trường và lớp học  

Nhà lớp học PGĐT Nậm Pồ đầu tư 

Nhà bếp

                       

                            

                                              

                                                Trong bếp

 1. Video toàn cảnh trường, video bếp đun của thầy cô, video học sinh đang học…

          

 1. Số điện thoại của Hiệu trưởng: Đc Vũ Văn Sơn: 0916938479, giáo viên chủ nhiệm: Khoàng Văn Thương: 0385311020, Tao Văn Viện: 0988067344, trưởng bản Sùng A Công: 0393727134, Phòng GD&ĐT: Đc Ngô Xuân Chiến – Trưởng phòng GD: 
 2. Phòng giáo dục huyện đã có hỗ trợ đồ dùng nhà bếp: Không có
 3. Thầy, Cô giáo có cắm bản. 

Đề xuất: 1 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.

                                                                              

XÁC NHẬN CỦA  HIỆU TRƯỞNG

                                                                         Vũ Văn Sơn