Thông tin tài trợ:

Được góp lẻ trên web:
https://bepgascongnghiep.nuoiem.com/

– Tài trợ tiền Gas năm học 2023 – 2024:
– Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

Upload Image...

BGCN340 - Điểm Háng Trở - Trường PTDTBT TH Mường Báng- Tủa Chùa - Điện Biên

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS

Điểm trường Háng Trở

 Trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng

Huyện Tủa Chùa

  1. Khoảng cách từ trường trung tâm đến điểm trường 8 km 
  2. Dân tộc của điểm bản Háng Trở là: H’Mông.
  3. Có 152hộ dân với 829 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp của người dân chủ yếu làm nương, 95% hộ nghèo.

  1. Có 51 học sinh gồm: 2 lớp 1,2
  2. Điểm trường có từ năm 2005: Trên 18 năm.
  3. Tình trạng cơ sở vật chất: Có nhà bếp riêng nhưng nhà tạm.
  4. Điểm này đã lắp điện và có nước sinh hoạt.
  5. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Nhà công vụ của giáo viên
  6. Hình ảnh mới nhất: 05 ảnh

– Toàn cảnh của điểm trường và lớp học  

  1. Số điện thoại của hiệu trưởng: Đc Nguyễn Bình Minh : 0857202996, giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thanh Mai: ĐT0397353298- lớp 2A4; Sình A Sào: ĐT:0387226321- Lớp 1a4, trưởng thôn: Giàng A Phừ: 0326272554.

Đề xuất: 1 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas. Số cả năm học là 7 bình.

                                                                    XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   Nguyễn Bình Minh