Thông tin tài trợ:

Tài trợ Lắp bếp: Chị Nhung Vu

Tài trợ Nuôi gas:
2023 – 2024: Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C và Công ty TNHH tesa Site Hải Phòng
2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Tiến Độ

BGCN088 – Điểm Phì Xua – Trường Mầm Non Phình Giàng 

Dân tộc: Mông

Số lượng học sinh hưởng lợi: 90
Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường 15 km
Chưa được lắp điện

Thời gian lắp đặt 04/2021

 

Điểm Phì Xua - Trường Mầm Non Phình Giàng - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS

Huyện Điện Biên Đông

  1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường 15 km (trong đó 14 km đường dân sinh)
  2. Dân tộc của điểm bản Phì Sua là: H’Mông.
  3. Có 140 hộ dân với 720 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương, 96% hộ nghèo.

  1. Có 90 học sinh gồm: Nhóm trẻ 24-36 tháng: 29 trẻ; Lớp mẫu giáo 3 tuổi: 17 trẻ; Lớp mẫu giáo 4 tuổi: 18 trẻ; Lớp mẫu giáo 5 tuổi: 26 trẻ
  2. Điểm trường có từ năm: Trên 10 năm.
  3. Tình trạng cơ sở vật chất: Nhà bếp được làm bằng loại nhà gỗ cột kê nhưng nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
  4. Điểm trường này được dự án trẻ vùng khó khăn xây dựng. Bếp thì được nhân dân và giáo viên cùng làm
  5. Điểm này chưa được lắp điện và có nước sinh hoạt.
  6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường:
  7. Hình ảnh mới nhất: 05 ảnh

– Ảnh toàn cảnh mặt trước