Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024:
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

Upload Image...

BGCN390 - Điểm Nà Vài - Trường TH Yên Thổ- Mường Nhé - Điện Biên

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GA

 1. Trường TH Yên Thổ Xã Yên Thổ Huyện Bảo Lâm Tỉnh Cao Bằng
  1. Khoảng cách từ trung tâm xã đến điểm trường Nà Vài là 8 km đường dân sinh
  2. Dân tộc của điểm bản Nà Vài là: Sán chỉ.
  3. Có 124 hộ dân với 609 nhân khẩu.

  3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

  3.2 Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương, 85% hộ nghèo.

  1. 33 học sinh (Trong đó 31 em HS trong dự án Nuôi em)
  2. Điểm trường có từ năm: 2001.
  3. Tình trạng cơ sở vật chất: Có nhà để nấu cơm, nhưng chưa có bếp ga để nấu thức ăn cho học sinh.
  4. Lớp học được xây dựng kiên cố nhưng chưa được xây bếp mà dùng bếp củi.
  5. Điểm này đã được lắp điện và có nước sinh hoạt.
  6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Bếp chưa đảm bảo cho việc nấu ăn cho học sinh ăn theo dự án
  7. Hình ảnh mới nhất: 05 ảnh
   1. Video bếp đun 
   2. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0367848976 
   3. Nhà trường đã huy động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ mua xoong nồi, chảo, bát, đũa, thìa cho học sinh. 
   4. Điểm trường có 02 học sinh bị khuyết tật.

   Đề xuất: 1 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.

     

   XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

   Hoàng Thị Huyện