Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024:
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025:

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

BGCN369- Điểm Huổi lích 1 cụm 2 - Trường TH Pá Mỳ - Mường Nhé - Điện Biên

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GA

Huyện Mường Nhé

 1. Điểm trường Huổi Lích 1 cụm  2.
 1. Dân tộc của điểm bản Huổi Lích 1 cụm  2 là: HMông
 2. Có 51 hộ dân với 323 nhân khẩu.

3.1 Trình độ dân trí còn thấp. 

3.2 Nghề nghiệp của người dân chủ yếu làm nương,  100 % hộ nghèo.

 1. Có 17 học sinh gồm: 1 lớp ghép 
 2. Điểm trường có từ năm ….: Trên 20 năm.
 3. Tình trạng cơ sở vật chất: Chưa có bếp để sử dụng đang nấu tạm ngoài trời.
 4. Điểm trường này được nhóm Ánh sáng núi rừng xây dựng. 
 5. Điểm này đã lắp điện và có nước sinh hoạt.
 6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: Thầy cô đun bằng củi do phụ huynh học sinh đóng góp.
 7. Hình ảnh mới nhất: 04 ảnh
  1. Video toàn cảnh trường, video bếp đun của thầy cô, video học sinh đang học..
  2. Số điện thoại của hiệu trưởng : Phạm Xuân Tuyến :00919954790, giáo viên chủ nhiệm: Lò Văn Xôm: 0919611077.Trưởng bản : Sùng A Sinh: 0814465912, Phòng GD&ĐT: Đc Phạm Thiết Chùy- Trưởng phòng GD: 0853910999 .
  3. Nhà trường đã hỗ trợ xoong nồi, chảo, bát, đũa, thìa cho học sinh. 
  4. Điểm trường không có học sinh khuyết tật và không có bệnh hiểm nghèo.
  5. Thầy, Cô giáo có cắm bản. 

  Đề xuất: 1 bếp gas công nghiệp và 1 bình gas.

                                             

     XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG