Thông tin tài trợ:

Tài trợ lắp bếp: Góp lẻ từ cộng đồng

Tài trợ nuôi gas 2023 – 2024: Anh/chị nuôi Nguyễn Tiến Huân
Tài trợ nuôi gas 2024 – 2025: Chưa có

Ảnh hiện trạng

Ảnh Bếp Đã Trao

Upload Image...

BGCN193 - Điểm Hô Chim - Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô - Mường Chà - Điện Biên

MẪU KHẢO SÁT DỰ ÁN BẾP GAS

Huyện Mường Chà

 1. Khoảng cách từ trung tâm đến điểm trường 3 km .
 2. Dân tộc của điểm bản Hô Chim: H’Mông.

3 Trình độ dân trí còn thấp. 

 1. Nghề nghiệp chủ yếu của người dân chủ yếu làm nương,  90% hộ nghèo.
 2. Có 40 học sinh gồm: Lớp 1 và lớp 2.
 3. Điểm trường có từ năm: Trên 10 năm.
 4. Tình trạng cơ sở vật chất: Chưa có bếp để sử dụng đang nấu tạm ngoài trời, những ngày mưa gió rất khổ.
 5. Điểm trường này được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà xây dựng. Bếp chưa có bếp để sử dụng
 6. Tình trạng thực tế bếp của điểm trường: còn đun tạm ngoài trời, chưa có bếp.
 7. Hình ảnh mới nhất: 05 ảnh
 1. Số điện thoại của hiệu trưởng: 0328626688, giáo viên chủ nhiệm: 0395594668, trưởng bản: 0949038722.
 2. Phòng giáo dục huyện đã có hỗ trợ được xoong nồi, chảo, bát, đũa, thìa cho học sinh. 
 3. Điểm trường không có học sinh bị khuyết tật và bệnh hiểm nghèo.
 4. Cô giáo có cắm bản. 

Đề xuất: 2 bếp gas công nghiệp và 2 bình gas.

                                                                              

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

                                                                Trần Trung Nhân